Hợp tác cùng Salondi
Hợp tác kinh doanh cùng
Là chủ một Salon hoặc Spa, bạn nhận thấy các phương pháp tiếp thị truyền thống bắt đầu kém hiệu quả? Bạn gặp khó khăn trong việc quản lý khách hàng và kiểm soát hiệu quả kinh doanh hiện tại của mình?

hotline (028) 2253 6294

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI SALONDI.VN

 • Vui lòng đọc cẩn thận các Điều khoản và điều kiện được sử dụng các ứng dụng tại Salondi, chúng tôi khuyến cáo bạn nên in một bản sao này để tham khảo trong tương lai. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản và điều kiện này, bạn không được sử dụng website của chúng tôi.
 • Điều khoản và điều kiện này được thực hiện từ bạn hành động Đặt hẹn của bạn và tạo thành một thỏa thuận có hiệu lực ràng buộc giữa bạn và Salondi. Thành viên có đủ tư cách pháp nhân tham gia vào thỏa thuận có hiệu lực này là (1) ít nhất 18 tuổi; (2) không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật Việt Nam. Bạn cần tạo tài khoản và sử dụng dich vụ tại Salondi.vn theo đúng các điều khoản, điều kiện, chính sách của chúng tôi và tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam. Mọi cuộc gọi, email, các giao dịch khác giữa bạn và Salondi đều được ghi nhận lại.
1. Điều khoản chung

Trong Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ của Salondi, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Nhà cung cấp là các đối tác cung ứng dịch vụ làm đẹp (bao gồm: các Salon, Spa, Stylist, Artist,…) đã được lựa chọn và được Salondi.vn chấp nhận việc chào bán hàng hóa, dịch vụ thông qua website của chúng tôi.
 • Điều khoản và điều kiện đối với nhà cung cấp là bất kỳ các điều khoản và điều kiện về kinh doanh, bán hàng được quy định đối với nhà cung cấp (Các điều khoản và điều kiện này không giới hạn về chính sách quyền riêng tư, chính sách đặt hẹn, chính sách an toàn y tế, chính sách hoàn trả của nhà cung cấp- nếu có);
 • Dịch vụ là bất kỳ các sản phẩm, dịch vụ nào của nhà cung cấp được chào bán/ chào đặt hẹn trên website của chúng tôi.
 • E voucher là một phiếu mua hàng điện tử được chào bán bởi các nhà cung cấp của Salondi.vn, có thể sử dụng E voucher cho việc mua dịch vụ từ nhà cung cấp đã phát hành phiếu mua hàng này.
 • E gift card là thẻ quà tặng được phát hàng bởi Salondi.vn, mệnh giá trên thẻ quà tặng được áp dụng thanh toán tại bất kỳ nhà cung cấp nào có liên kết với Salondi.vn.
2. Giới thiệu
 • Trang Website Salondi.vn của chúng tôi cho phép đặt hẹn và thanh toán cho các dịch vụ làm đẹp và spa từ nhiều nhà cung cấp (các đối tác của Salondi). Những dịch vụ này được chào bán và cung cấp bởi nhiều đối tác khác nhau của chúng tôi và không phải bởi chúng tôi. Salondi có trách nhiệm nhận đặt hẹn và hoàn thành việc đặt hẹn của như là một đại diện thương mại của các nhà cung cấp. Việc cung cấp các dịch vụ được đặt hẹn thông qua website của chúng tôi, theo yêu cầu đã thỏa thuận trong quá trình đặt hẹn thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp. Trong trường hợp đã thanh toán cho dịch vụ thông qua Website hoặc ứng dụng đặt hẹn của Salondi, khoản thanh toán của sẽ được chuyển thông qua tài khoản của Salondi như một đại diện thương mại cho nhà cung cấp, Salondi sẽ căn cứ theo quy định về thời gian hủy hẹn hoặc thay đổi thời gian đặt hẹn của nhà cung cấp này, chúng tôi sẽ chuyển khoản thanh toán khoản nợ mà thực hiện cho nhà cung cấp.
 • Khi thực hiện đặt hẹn thông qua website hoặc ứng dụng qua điện thoại của Salondi sẽ tạo ra hai hợp đồng thương mại ràng buộc:

  a) Hợp đồng giữa và Salondi: theo đó, Salondi có trách nhiệm đối với liên quan đến việc đặt hẹn và quá trình thanh toán (trong trường hợp thanh toán bằng tính năng thanh toán online khi đặt hẹn bằng ứng dụng tại Salondi). Thỏa thuận thương mại này được thực hiện theo Điều khoản và điều kiện đặt hẹn của website chúng tôi.

  b) Hợp đồng giữa và nhà cung cấp đối với việc cung cấp các sản phẩm/ dịch vụ mà đã đặt thông qua website: Thỏa thuận thương mại này có thể bao gồm Điều khoản và Điều kiện riêng của nhà cung cấp, các điều khoản riêng này sẽ được thông báo với khi thực hiện đặt hẹn trên trang của nhà cung cấp tại salondi.vn.

 • Tất cả các sản phẩm/dịch vụ được chào bán bởi Salondi trên website của chúng tôi đều thay mặt cho các đối tác cung cấp với vai trò là đại lý. Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý về việc cam kết với về chất lượng hàng hóa/dịch vụ thực tế mà đã đặt chỗ thông qua website của chúng tôi (bao gồm các sản phẩm/dịch vụ mua bằng E voucher hoặc E Gift card).
 • Có 3 hình thức đơn đặt hàng mà có thể thực hiện thông qua website: (a) Đơn đặt hàng khi đặt mua dịch vụ (đặt hẹn thực hiện dịch vụ); (b) Đơn đặt hàng khi mua E Gift Card; (c) Đơn đặt hàng khi mua E Voucher.
3. Thành viên tại Salondi.vn

Đăng ký thành viên tại Salondi.vn

 • Bạn có thể thiết lập tài khoản thành viên tại Salondi bằng cách điền các thông tin cá nhân cần thiết theo hướng dẫn tại trang Đăng ký của chúng tôi. Bằng hành động đăng ký, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với các Điều khoản, Điều kiện và Chính sách tại Salondi.
 • Bạn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật cho tài khoản và mật khẩu này để hạn chế quyền truy cập khác vào tài khoản của bạn.

Sử dụng tư cách thành viên:

 • Bạn không được sử dụng tư cách thành viên tại Salondi cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào với Salondi. Bạn vui lòng thông báo sớm nhất có thể bằng cách gửi email đến địa chỉ info@salondi.vn về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép tài khoản Salondi mà bạn biết hoặc của bên thứ ba.

Chấm dứt tư cách thành viên:

 • Bạn có thể hủy bỏ tư cách thành viên tại Salondi bất cứ lúc nào bằng cách bằng cách liên hệ nhân viên hỗ trợ theo thông tin tại trang Liên hệ của Salondi.
 • Salondi có quyền đơn phương chấm dứt tư cách thành viên và từ chối bất kỳ hoặc tất cả quyền sử dụng hiện tại và trong tương lai của bạn tại website của chúng tôi để:

  (1) Thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

  (2) Nếu Salondi xác định được bạn đang sử dụng tư cách thành viên của Salondi để cung cấp hoặc lan truyền các thông tin không đúng sự thật, không đầy đủ và chính xác về Salondi.

  (3) Nếu Salondi xác định được bạn đang sử dụng tư cách thành viên của Salondi không đúng với điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.

  (4) Trong một số trường hợp đặc biệt khác, Salondi có quyền chấm dứt tạm thời hoặc chấm dứt dài hạn tư cách thành viên nếu Salondi nhận thấy cần thiết.

4. Sự tham gia của Salondi vào giao dịch đặt hẹn
 • Salondi cung cấp dịch vụ đến người dùng nhằm hỗ trợ người dùng đảm bảo cho việc đặt hẹn làm đẹp của mình. Để đáp ứng nhu cầu của online, Salondi truy cập đến cơ sở dữ liệu trên máy tính để giúp thiết lập các cuộc hẹn tiện lợi. Tính sẳn sàng của cuộc hẹn được xác định tại thời điểm truy vấn của người dùng. Mỗi cuộc hẹn được thực hiện bởi người dùng, Salondi sẽ gửi thư xác nhận về cuộc hẹn thông qua địa chỉ email/số điện thoại do cung cấp khi đặt hẹn. Bằng việc sử dụng dịch vụ, người dùng xác nhận việc nhận thông báo thông qua email hoặc số điện thoại đã cung cấp này.
5. Điều khoản về hướng dẫn sử dụng
 • Dịch vụ được cung cấp tại Salondi dành cho khách hàng cá nhân. Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ bằng cách thiết lập cuộc hẹn tại trang Salondi và tôn trọng thỏa thuận đặt hẹn này bằng việc đến đúng giờ và thanh toán đầy đủ cho dịch vụ đã sử dụng hoặc thông báo kịp thời về việc hủy hẹn hoặc dời cuộc hẹn theo chính sách hủy hẹn được công khai tại trang của Salon/Spa. Bên cạnh đó, ngoại trừ các dịch vụ bổ sung, khách hàng không thể đặt hẹn nhiều dịch vụ có cùng thời gian thực hiện dịch vụ.
 • Salondi có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt quyền thành viên, điều chỉnh hoặc loại bỏ cuộc hẹn khi hành vi đặt hẹn của khách hàng trái quy định của pháp luật hoặc không tuân thủ các điều khoản, điều kiện và chính sách tại Salondi.
6. Chính sách điểm thưởng
 • Salondi cung cấp cho các thành viên khả năng nhận điểm thưởng và tích lũy để nhận nhiều ưu đãi thông qua 03 hình thức (1) mỗi lần Đặt hẹn qua trang Salondi.vn và đã thanh toán sử dụng dịch vụ; (2) Mời bạn mới tham gia Đặt hẹn lần đầu tiên tại Salondi và cuộc hẹn này được thực hiện và thanh toán thành công; (3) Mỗi lần đánh giá & chia sẻ (bằng hình ảnh hoặc bình luận) của bạn cho Spa/Salon bạn đã sử dụng dịch vụ.
 • Đối với việc nhận điểm thưởng do mời bạn bè chỉ được thực hiện thông qua cơ chế mời bạn bè của Salondi (cụ thể là thông qua Mã giới thiệu tương ứng với tài khoản người dùng của bạn). Mọi phương tiện giới thiệu bên ngoài không thực hiện bằng Mã giới thiệu từ tài khoản của bạn sẽ không thể nhận điểm thưởng. Cho nên, nếu người bạn được mời không làm theo hướng dẫn trong email mời tham gia và không sử dụng Mã giới thiệu bạn gửi để thực hiện đăng ký, bạn sẽ không nhận được điểm thưởng và Salondi không chịu trách nhiệm nếu bạn bè bạn đã không làm theo email hướng dẫn.
 • Điểm thưởng do mời bạn bè chỉ được nhận 01 lần trong lần đặt hẹn đầu tiên của người bạn được mời và và cuộc hẹn này được thực hiện và thanh toán thành công.
 • Điểm thưởng không thể chuyển nhượng, không được bán đấu giá, trao đổi, bán ra hay cộng gộp/cộng dồn giữa nhiều tài khoản người dùng tại Salondi.
 • Bạn đồng ý rằng việc có nhiều tài khoản cho cùng một cá nhân tại Salondi là vi phạm về điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi và việc gửi lời mời đến những tài khoản thay thế này để nhận điểm thưởng không đúng quy định hoặc cố gắng phá vỡ hệ thống chương trình điểm thưởng của Salondi là trái với Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ tại Salondi. Trong trường hợp này, Salondi có quyền vô hiệu hóa tính năng nhận ưu đãi từ việc sử dụng điểm thưởng của bạn hoặc Salondi có quyền chấm dứt tư cách thành viên của bạn nếu Salondi nhận thấy cần thiết.
 • Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn trong vòng 48 giờ kể từ khi một trong ba hình thức tích lũy điểm thưởng được thực hiện và thỏa mãn các điều kiện theo quy định của chúng tôi. Điểm thưởng/ Điểm tích lũy tại Salondi chỉ được áp dụng để tham gia đổi và nhận quà ưu đãi tại trang Salondi.vn và chỉ dành riêng cho thành viên của Salondi.
 • Salondi có quyền thay đổi và chấm dứt chương trình tích lũy điểm thưởng và nhận ưu đãi theo quy định của pháp luật Việt Nam. Salondi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế đối với những khoản tích lũy của khách hàng tại Salondi, trách nhiệm thuế này thuộc về khách hàng tham gia chương trình.
7. Các điều khoản về đánh giá, bình luận, truyền thông và đăng tải nội dung
 • Salondi khuyến khích khách hàng thực hiện đánh giá theo thang đánh giá của Salondi cho các Salon/Spa, để lại các bình luận, chia sẻ hình ảnh về dịch vụ tại Spa/Salon hoặc gửi đề nghị, ý kiến, ý tưởng , câu hỏi, các thông tin khác đăng tải trên công đồng Salondi và chia sẻ cho bạn bè thông qua các trang cá nhân miễn là các nội dung hoặc hình ảnh này không phải là bất hợp pháp, đe dọa, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc, phỉ báng, bôi nhọa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp, cố tình sai hay gây tổn thương cho bên thứ ba, những phần mềm bị cấm (có hoặc không có virus), chào mời thương mại, vận động chính trị, hoặc bất kỳ các hình thức “spam” nào có liên quan đến hoạt động trái pháp luật, quảng cáo sai sự thật, … Salondi có quyền từ chối hoặc loại bỏ hoặc chỉnh sửa các nội dung và hình ảnh thuộc các trường hợp trên; Salondi cũng có quyền chấm dứt tư cách thành viên của các thành viên này nếu Salondi nhận thấy cần thiết.
 • Khách hàng đảm bảo và chịu trách nhiệm về mọi nội dung và hình ảnh gửi và đăng tải bởi khách hàng thông qua trang của Salondi. Salondi không chịu trách nhiệm những nội dung, hình ảnh khách hàng đăng tải và những tổn thương từ những nội dung và hình ảnh này đối với bên thứ ba có liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào, Salondi không chịu trách nhiệm nào về các khoản án phí, lệ phí, phí luật sư, phí bồi thường hay các chi phí khác.
8. Chính sách Email
 • Thành viên đã đăng ký tài khoản tại Salondi sẽ được nhận email định kỳ thông báo về dịch vụ hay những phát sinh mới tại trang Salondi. Những nội dung được gửi email đến mỗi khách hàng được chọn lọc và hữu ích. Trong trường hợp, khách hàng có thể thay đổi chính sách nhận email cho tài khoản của mình với 02 hình thức:

  (1) Lựa chọn không nhận bất kỳ email nào (ngoại trừ các email xác nhận Đặt hẹn, email xác nhận thanh toán, email thông tin về mã Salondi E-Gift Card/ E-Voucher)

  Lựa chọn chỉ nhận một số email có nội dung quan tâm

 • Khách hàng vui lòng gửi email đến địa chỉ info@salondi.vn để được tư vấn và hướng dẫn thay đổi chính sách nhận email.
9. Các điều khoản về truy cập và can thiệp
 • Mọi thông tin tại trang Salondi được cập nhận trên cơ sở thời gian thực, các thông tin này là độc quyền và được ủy quyền bởi nhà cung cấp. Bằng việc sử dụng website Salondi, bạn đồng ý với thỏa thuận:

  + Không được phép sử dụng robot, các thiết bị, các phương tiện truy cập vào hệ thống của Salondi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Salondi.

  + Không được phép thực hiện bất kỳ hành vi lạm dụng, tải nội dung với quy mô lớn (tùy Salondi xác định) từ hệ thống của Salondi.

  + Không được phép sử dụng hoặc sao chép nội dung từ website của Salondi mà không được chúng tôi đồng ý bằng văn bản.

  + Không được phép sử dụng bất kỳ các thiết bị, phần mềm nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp đến chức năng của trang Salondi.

10. Trách nhiệm của Salondi
 • Salondi chịu trách nhiệm cho các tổn thương, mất mát, khiếu nại, thiệt hại có liên quan đến:

  (1) Việc sử dụng các tiện ích tại trang Salondi và các nội dung được đăng tải bởi Salondi;

  (2) Các lỗi từ việc sử dụng các tính năng tại trang Salondi để thực hiện đặt hẹn;

  (3) Việc không thực hiện hỗ trợ đặt hẹn cho khách hàng mà không có bất kỳ thông báo nào cho khách hàng.

11. Từ chối bảo đảm
 • Những dịch vụ được chào bán tại website của Salondi này được chào bán và cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau của Salondi và không phải bởi chúng tôi. Salondi có trách nhiệm nhận đặt hẹn và hoàn thành việc đặt hẹn của như là một đại diện thương mại của các nhà cung cấp. Việc cung cấp các dịch vụ được đặt hẹn thông qua website của chúng tôi, theo yêu cầu đã thỏa thuận trong quá trình đặt hẹn thuộc trách nhiệm của nhà cung cấp.
12. Điều khoản khác:
 • Nếu bất kỳ những điều khoản hoặc điều kiện nêu trên trái với pháp luật Việt Nam hiện hành, mọi điều khoản và điều kiện khác đều có giá trị và hiệu lực thi hành.
 • Những thoải thuận, các quyền và trách nhiệm thành viên không được chuyển giao, ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào từ người dùng, nhưng có thể được chuyển giao, ủy quyền từ Salondi.
13. Liên hệ
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến Quy chế hoạt động của Salondi vui lòng liên hệ trực tiếp đến info@salondi.vn hoặc Hotline (028) 2253 6294 để được hướng dẫn chi tiết.

Ngày có hiệu lực thi hành: 01.07.2016