Hợp tác cùng Salondi
Hợp tác kinh doanh cùng
Là chủ một Salon hoặc Spa, bạn nhận thấy các phương pháp tiếp thị truyền thống bắt đầu kém hiệu quả? Bạn gặp khó khăn trong việc quản lý khách hàng và kiểm soát hiệu quả kinh doanh hiện tại của mình?

hotline (028) 2253 6294

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI SALONDI

Salondi cam kết liên tục bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi. Chính sách bảo mật được thiết kế nhằm mô tả và giúp khách hàng hiểu rõ cách Salondi thu thập, phân tích, sử dụng và bảo mật thông tin của khách hàng đã cung cấp và hồ trợ khách hàng trong việc ra quyết định lựa chọn và đặt hẹn khi sử dụng website này. Theo mục đích của Chính sách bảo mật tại Salondi, khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ tại website của chúng tôi khi truy cập đến Salondi.vn đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ và chấp thuận phương pháp thu thập và sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp như mô tả trong Chính sách bảo mật này.

1. Chính sách thu thập thông tin

Salondi thu thập thông tin cá nhân và những thông tin phi cá nhân từ người dùng. Thông tin phi cá nhân bao gồm: những thông tin không thể sử dụng để nhận dạng người dùng và các thông tin được thu thập từ các dữ liệu khách hàng gửi, xem, hoặc click. Các thông tin cá nhân bao gồm những thông tin cơ bản về tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính,… mà bạn được yêu cầu cung cấp khi đăng ký tài khoản tại Salondi.

Công nghệ thu thập thông tin người dùng

 • Khi kích hoạt tài khoản người dùng, bạn không cần khai báo thêm bất kỳ thông tin nào khác ngoại trừ các thông tin cá nhân cơ bản được yêu cầu khi thực hiện đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, trong nổ lực nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng khi sử dụng tiện ích tại Salondi, chúng tôi theo dõi những thông tin được cung cấp cho Salondi từ trình duyệt của bạn hoặc sử dụng các phần mềm của chúng tôi để ghi nhận những mối quan tâm của bạn khi bạn xem hoặc sử dụng các dịch vụ tại Salondi. Chúng tôi ghi nhận các thông tin này thông qua cookie và các tập tin văn bản nhỏ. Cookies được gửi tới trình duyệt của người dùng từ máy chủ của chúng tôi và được lưu trên ổ cứng máy tính người dùng. Cookies sẽ vô hiệu lực khi người dùng đóng trình duyệt.

Thu thâp thông tin từ đăng ký tài khoản người dùng

 • Ngoại trừ các thông tin được cung cấp tự động từ trình duyệt của bạn khi truy cập website, để trở thành thành viên và được sử dụng đầy đủ các tiện ích và tính năng tại Salondi, bạn cần đăng ký tài khoản người dùng và tạo hồ sơ cá nhân người dùng. Bằng việc đăng ký bạn đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ và việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

2. Chính sách sử dụng thông tin

Đối với các thông tin cá nhân:

 • Ngoại trừ những thông tin cho phép chia sẻ tại Chính sách bảo mật, chúng tôi cam kết không bán, thương mại, cho thuê, chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ tại Salondi nhằm mục đích tối đa hóa thông tin về cuộc hẹn và dịch vụ bạn quan tậm tại nhà cung cấp này và nhà cung cấp này sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn tuân thủ theo chính sách bảo mật tại Salondi.
 • Nói chung, các thông tin cá nhân cơ bản được yêu cầu cung cấp khi đăng ký nhằm mục đích giúp Salondi liên lạc với khách hàng, trả lời câu hỏi, hỗ trợ kỹ thuật, thông báo về các lợi ích nhận khuyến mãi của người dùng.

Đối với các thông tin khác:

 • Những thông tin được cập nhật và lưu trữ nhờ công nghệ thu thập thông tin của Salondi nhằm cải thiện dịch vụ và tùy chỉnh những trải nghiệm tại website cho phù hợp với từng đối tượng người dùng. Chúng tôi cũng sử dụng các thông tin này để phân tích xu hướng quan tâm dịch vụ của khách hàng tại website trong nổ lực nâng cao dịch vụ.
 • Ngoài ra, do các thông tin phi cá nhân này không được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng, nên Salondi có quyền sử dụng các thông tin này để cung cấp cho bên thứ ba là đối tác của Salondi theo quyết định của chúng tôi.
 • Trong trường hợp chúng tôi phải chuyển giao, sáp nhập, bị mua lại bởi công ty khác, các thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn có thể là một trong những tài sản được chuyển giao. Nếu hoạt động thay đổi chính sách thông tin của chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào trong tương lại chúng tôi sẽ cập nhật những thay đổi này trên website và bạn có thể lựa chọn tiếp tục tham gia hay không tham gia với chính sách bảo mật mới này.Chúng tôi khuyến cáo bạn nên thường xuyên kiểm tra các điều khoản và chính sách nếu bạn quan tâm đến việc các thông tin của bạn được sử dụng như thế nào.
3. Bảo vệ thông tin khách hàng
 • Chúng tôi cam kết liên tục nổ lực bảo vệ thông tin khách hàng khỏi những truy cập trái phép. Tài khoản của bạn được bảo mật bởi mật khẩu do bạn thiết lập, chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật thông tin mật khẩu này và đăng xuất ngay sau mỗi lần sử dụng.
 • Chúng tôi nổ lực sử dụng các biện pháp trong việc bảo mật thông tin khách hàng, tuy nhiên, những biện pháp này có thể không đảm bảo bị truy cập, tiết lộ, thay đổi, phá hủy bởi bên thứ ba khác. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu, đồng ý và chấp nhận những rủi ro này.
4. Quyền sử dụng thông tin khách hàng của Salondi
 • Khách hàng có quyền ngăn chặn các quảng cáo tiếp thị đến tài khoản cá nhân của khách hàng bất cứ lúc nào bằng cách:

  (1) Làm theo hướng dẫn từ chối email quảng cáo trong thư quảng cáo được gửi đến tài khoản của bạn.

  (2) Liên hệ trực tiếp đến info@salondi.vn hoặc Hotline 0835530905 để được hướng dẫn chi tiết.

5. Liên kết đến các website khác
 • Liên kết đến website hoặc các ứng dụng khác của các bên thứ ba là một trong những dịch vụ Salondi cho phép khách hàng tìm kiếm thêm thông tin có liên quan. Tuy nhiên, Salondi không chịu trách nhiệm về khả năng bảo mật thông tin của các website này cũng như các nội dung được đăng tải trên các website của bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến cáo người dùng đọc các Chính sách về bảo mật của các website khác trước khi sử dụng các tính năng tại website đó.
6. Những thay đổi trong Chính sách bảo mật
 • Salondi có quyền thay đổi các Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Salondi sẽ gửi thông báo về những thay đổi đáng kể trong chính sách của chúng tôi đến email khách hàng hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên website của chúng tôi. Những thay đổi đáng kể và quan trọng sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo. Những thay đổi không đáng kể hoặc những điều khoản nhằm giải thích và làm rõ chính sách sẽ có hiệu lực ngay kể từ thời điểm thông báo. Bạn nên định kỳ kiểm tra và theo dõi những cập nhật trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.
7. Liên hệ
 • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật của Salondi vui lòng liên hệ trực tiếp đến info@salondi.vn hoặc Hotline 0835530905 để được hướng dẫn chi tiết.

Ngày có hiệu lực thi hành: 01.07.2016